Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 12 năm 2020.

Nội dung Bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh về xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông được tổ chức thành ba lớp dành cho 180 học viên là giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên nắm bắt về ý nghĩa, vai trò của môi trường dạy học ngoại ngữ, nắm bắt định hướng trong việc xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông. Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên cốt cán, các học viên tích cực thực hành xây dựng các hoạt động tạo môi trường ngoại ngữ trong nhà trường; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động học và sử dụng ngoại ngữ tỏng từng năm học.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

Đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

Đối với nội dung Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ sư phạm và kiến thức, phương pháp giảng dạy tiếng Anh100 giáo viên tiếng Anh cấp THCS và THPT tham dự với sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Huệ Chi của Nhà xuất bản Cengage Learning. Nội dung của lớp bồi dưỡng tập trung vào việc nâng cao năng lực ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh ELTeach (English-for-Teaching); nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy tiếng Anh ELTeach (Professional Knowledge) bằng cả hình thức học trực tuyến kết hợp dạy trực tiếp.

Các nội dung bồi dưỡng được học viên đánh giá là mới, hấp dẫn và có ý nghĩa tích cực trong việc nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên; phát huy hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức và năng lực cho giáo viên tiếng Anh về công tác giảng dạy ngoại ngữ trong trường phổ thông, tăng cường năng lực sử dụng ngôn ngữ sư phạm và kiến thức, phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Trong thời gian tới, Sở GDĐT sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, trong đó chú trọng hình thức bồi dưỡng trực tiếp kết hợp trực tuyến (blended learning); tăng cường hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước, các chuyên gia nhằm thực hiện hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 – 2025, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Bài viết liên quan

Menu