MV FTU CYPHER

Một sản phẩm Rap MV của sinh viên FTU được hỗ trợ thực hiện và sản xuất bởi Trường Đánh bài casino trực tuyến Đánh bài casino trực tuyến. Ai bảo FTU chỉ có mỗi hoa hậu và chỉ biết học? Hiphop tại FTU cũng rất cháy nhé!